Kleuren-Wijs Coaching

Kleuren-Wijs is een levenswijze die op een ervaringsgerichte manier eigen gemaakt wordt en ervoor zorgt
dat de verbinding tussen het hoofd en het hart gemaakt wordt. Ook wel ratio en gevoel. 


In 2015 kwam Kleuren-Wijs op mijn pad. Omdat de Kleuren-Wijs training die ik volgde me zo geraakt had besloot ik in 2016 ook de Train de Trainer opleiding te gaan volgen. Ervan uitgaande dat het pas doorgegeven kan worden als het is doorleefd, vindt er nog altijd een maandelijkse training plaats. Om te blijven verdiepen, en het Kleuren-Wijs gedachtengoed op alle vlakken toe te blijven passen.


Alle sessie die ik geef zijn afgestemd op jou en gebaseerd op het Kleuren-Wijs gedachtengoed. Voor wie is Kleuren-Wijs bedoeld?

* Mensen die hun leven willen leven vanuit authentiek eigenaarschap
* Mensen die bereid zijn de verbinding te maken met eigen kracht
* Mensen die hoofd en hart, ratio en gevoel in verbinding willen brengen
* Mensen die bereid zijn oordelen om te zetten in onderscheidingsvermogen
* Mensen die kinderen begeleiden (je innerlijk kind telt ook!), zoals leerkrachten & andere professionals die met kinderen werken:
TSO/BSO, bureau jeugd & gezin, jeugdzorg, hulpverleners, etc..


Deze training is waardevol voor iedereen die vanuit authenticiteit in het leven en in zijn werk wil staan. Het richt zich vooral op eigen groeimogelijkheden. De training verbindt en verdiept je met je oorsprong. Er worden tools aangereikt die de kennis handen en voeten geven, zodat je het leert toepassen. Hierdoor vindt er een duurzame verandering plaats, vooral in je eigen leven. Doordat de kennis doorleefde kennis wordt, zal het makkelijker zijn om in je opvoeding, klas of coaching praktijk het gedachtengoed vanuit je eigen uniek zijn door te geven.


Begeleiding vindt plaats op 4 niveaus:

* Mentaal (rationeel) niveau
* Emotioneel (gevoel) niveau
* Fysiek (lichamelijk) niveau
* Energetisch (op het 'onzichtbare' vlak) niveau

Mogelijke thema's:

* Van macht naar kracht
* (Zelf-)vertrouwen en eigenwaarde
* De emoties angst, boosheid en verdriet
* Talenten en beperkingen
* Grenzen stellen
* Zelfacceptatie en zelfliefde
* Communicatie met kinderen, partner, ouders, collega's


Kleuren-Wijs boek


Van Macht naar kracht!